ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

м. Харків

ФО-П Чередниченко Юлія Олегівна, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, надалі – Продавець, публікує даний Публічний договір, що є офіційною пропозицією будь-якій фізичній особі, що надалі іменується, як Покупець, укласти договір купівлі-продажу товарів на відстані (на замовлення). Даний договір укладається шляхом надання згоди Покупця на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.1. «Покупець» - будь-яка фізична та юридична особа, яка придбає товар.

1.2. «Продавець» - це фізична особа-підприємець, що здійснює посередницькі функції між виробником та споживачем.

1.3. «Товар» - будь-який одяг з Каталогу.

1.4. «Каталог» - перелік Товару, який можна замовити.

1.5. «Замовлення» - кількість і асортимент товару, що вказано через корзину сайту або іншими засобами телефонного чи електронного зв’язку.

1.6. «Виробник» - тип постачальника, що безпосередньо зайнятий виготовленням Товару.

1.7. «Транспортна Компанія» - третя сторона, компанія, яка надає послуги з перевезення.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно з Договором Продавець зобов’язаний передати у власність Покупця Товар в кількості і асортименті, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар.

2.2. Кількість і асортимент Товару визначається замовленням через корзину сайту або іншими засобами телефонного чи електронного зв’язку.

2.3. Цей Договір поширюється на всі Товари, які представлені в Каталозі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний:

3.1.1. Скомплектувати Товар належної якості та в кількості згідно з замовленням Покупця.

3.1.2. Передати Покупцеві Товар належної якості та в кількості згідно з замовленням.

3.1.3. Передати Товар, який вільний від права власності третіх осіб.

3.1.4. Провести перевірку якості Товару перед передачею Покупцеві.

3.1.5. Передати Товар Покупцеві у встановлені терміни.

3.1.6. У разі відсутності Товару на складі повернути Покупцю грошові кошти в повному обсязі.

3.1.7. Погодити з Покупцем засобами електронного чи телефонного зв’язку будь-які зміни стосовно Замовлення.

3.2. Покупець зобов’язаний:

3.2.1. Перед замовленням ознайомитися з властивостями та характеристиками Товару, розуміти їх, а, в разі необхідності уточнення інформації по Товару, звернутися до Продавця.

3.2.2. Сплатити вартість Товару в порядку та у строки, передбачені цим Договором.

3.2.3. Прийняти від Продавця Товар в порядку та у строки, передбачені цим Договором.

3.2.4. Ознайомитися з умовами даного Договору, а у разі незгоди хоча б з одним пунктом даного Договору, відмовитися від замовлення Товару в Каталозі.

3.3. Продавець має право:

3.3.1. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі, Продавець вправі виключити зазначений Товар із замовлення або відмінити замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом електронного чи телефонного зв’язку.

3.3.2. Відмовити Покупцю в виконанні його замовлення, якщо Покупець веде себе агресивно та образливо по відношенню до Продавця, використовує ненормативну лексику або інші будь-які дії образливого характеру. Також Продавець має право відмовити у продажу, якщо Покупець має негативну купівельну історію.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. Звернутися до Продавця за необхідними роз’ясненнями або уточненнями стосовно Товару та пунктів даного Договору.

3.4.2. Ознайомитися з умовами цього Договору.

3.4.3. Відмінити своє замовлення до моменту його оплати.

3.4.4. Вимагати у письмовій формі засобами електронного зв’язку розірвання цього Договору у разі отримання Товару неналежної якості, дотримуючись умов цього Договору.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Товару, що передається згідно Договору, встановлюється ціною, що вказана в Каталозі.

4.2. Після сплати замовлення, Продавець не має права змінити ціну на Товар.

4.3. Розрахунок за Товар проводиться по передоплаті на підставі рахунок-фактури, яку надає Продавець засобами електронного чи телефонного зв’язку. За домовленістю Сторін для роздрібних покупців розрахунок може проводитись при отриманні в транспортній компанії.

4.4. Покупець повинен сплатити за Товар на протязі 3-х банківських днів з моменту отримання даних для оплати.

4.5. У випадку, якщо Покупець не сплатив Товар у встановлені терміни, Продавець не гарантує збереження ціни, наявність Товару або матеріалів для його виготовлення.

4.6. Розрахунок за Товар проводиться шляхом переказу грошових коштів на рахунок Продавця. Покупець зобов’язаний сплатити комісію банку.

4.7. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця або день передачі Покупцем готівкових грошових коштів Продавцеві.

4.8. Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про сплату рахунку засобами електронного чи телефонного зв’язку.

4.9. В день оплати Продавець засобами електронного чи телефонного зв’язку зобов’язаний повідомити Покупця про надходження грошових коштів на рахунок (за умови виконання Покупцем п. 4.8 цього Договору).

4.10. Якщо Покупець здійснює розрахунок при отриманні, то при прийомі Товару Він повинен дотримуватися п. 7.3 цього Договору.

4.11. У разі не отримання Покупцем посилки з послугою "післяплата" Продавець з суми завдатку сплачує вартість транспортних розходів згідно тарифам Транспортної компанії. Остаток суми повертається на рахунок Покупця.

4.12. У разі виникнення п. 3.3.1 цього Договору Продавець зобов’язаний повернути Покупцеві грошові кошти, які були сплачені за Товар, в повному обсязі на рахунок Покупця в розумний термін, але не пізніше 7-ми робочих днів з моменту надання Покупцем даних для повернення грошових коштів.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

5.1. Товар повинен відповідати опису та характеристикам, які розміщені в картці Товару, за винятком:

5.1.1. Відтінки кольору. Технічні особливості відтворення кожного окремо взятого монітора залежать від багатьох чинників (кількість відображуваних кольорів, параметри встановленої відеокарти, драйвера відеокарти, налаштування монітора, вік монітора). З цих причин відтінки отриманих Товарів можуть відрізнятися від тих, які Покупець бачить на своєму моніторі. Також тканина для товарів, які виробляються тривалий час, може відрізнятися за відтінком: більше або менше світла/темна.

5.1.2. Фурнітура (ґудзики, аплікації, брошки тощо). Виробник та Продавець мають право змінювати форму та вид фурнітури на аналогічну без попередження. Також Виробник залишає за собою право виготовлення моделі без фурнітури, якщо її відсутність не впливає на основні функції призначення Товару.

5.1.3. Візерунок на тканині. Допускається крій тканини з візерунком відмінним від зображеного в Каталозі.

5.1.4. Деякі тканини (наприклад, джинс) можуть мати залишки барвника.

5.2. Перед передачею Товару Покупцю, Продавець зобов’язаний перевірити його якість у наступному порядку: відсутність браку тканини, рваних частин, недострочених швів, зачіпок, працездатність використаної фурнітури (змійки, ґудзики, кнопки тощо).

5.3. У разі якщо недоліки Товару не були обговорені Продавцем, Покупець, якому переданий Товар неналежної якості, вправі за своїм вибором вимагати від Продавця:

5.3.1. Зменшення покупної ціни.

5.3.2. Безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк.

5.3.3. Відшкодування своїх витрат на усунення недоліків Товару.

5.4. У разі істотного порушення вимог до якості Товару (виявлення неусувних недоліків) Покупець має право за своїм вибором:

5.4.1. Відмовитися від виконання Договору та вимагати повернення грошових коштів за Товар.

5.4.2. Вимагати заміни Товару неналежної якості Товаром відповідної якості.

5.5. Вимоги Покупця про заміну або повернення Товару неналежної якості або кількості повинні відповідати п. 7.7, 7.8, 8.6 даного Договору.

6. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Строки виконання замовлення Покупця встановлюються за домовленістю Сторін, але не можуть бути менше 1-го робочого дня та більше 25-ти робочих днів.

6.2. У разі придбання Покупцем Товару «Під замовлення» Продавець зобов’язаний повідомити Покупцю строки виконання замовлення до надходження грошових коштів на його рахунок засобами електронного чи телефонного зв’язку.

6.3. Договір набирає чинності з моменту надходження грошових коштів на рахунок Продавця згідно з п.4.7 цього Договору та діє до моменту отримання Покупцем Товару згідно з п. 7.9 цього Договору.

7. ПЕРЕДАЧА ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

7.1. Товар доставляється Покупцю за допомогою сторонніх організацій - Транспортних Компаній «Нова Пошта» або «Укрпошта», за адресою, що вказана Покупцем у замовленні.

7.2. Доставка товару здійснюється за рахунок Покупця, за винятком одноразових акцій, що проводяться Продавцем.

7.3. Товар післяплатою доставляється лише Транспортною Компанією «Нова Пошта». В такому разі Покупець зобов’язаний отримати Товар у Транспортній компанії на протязі 4-ох робочих днів з моменту прибуття Товару до місця призначення. Якщо Покупець не отримав Товар у зазначений термін, Продавець має право повернути Товар собі, без повернення Покупцеві часткової оплати (завдатка).

7.4. Продавець засобами електронного чи телефонного зв’язку зобов’язаний повідомити Покупцю номер товарно-транспортної накладної.

7.5. Покупець, якому доставлений Товар, зобов’язаний у Транспортній компанії оглянути його та перевірити відповідність якості та кількості Товару умовам Договору та прийняти Товар. Перевірка якості Товару Покупцем проводиться в порядку, що передбачено п. 5.1, 5.2. цього Договору.

7.6. Якщо Продавець передав Покупцеві в порушенні п. 2.2. цього Договору меншу кількість Товару, Покупець має право або вимагати передати відсутню кількість Товару, або вимагати повернення грошових коштів за непоставлений Товар.

7.7. У разі, якщо Покупцем при прийомі Товару виявлено пошкодження Товару, Покупець зобов’язаний скласти відповідний акт у транспортній компанії.

7.8. У разі, якщо Покупцем при прийомі Товару виявлено неналежну якість або кількість Товару, Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про це не пізніше ніж через 3 години після приймання Товару у Транспортній компанії.

7.9. Приймання Товару Покупцем підтверджується отриманням Товару в Транспортній Компанії.

7.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару, переходить від Продавця до Транспортної Компанії з дати передачі Товару у Транспортну Компанію.

7.11. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця з дати передачі Товару у Транспортну Компанію.

7.12. Ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару, переходить від Транспортної Компанії до Покупця з дати отримання Товару у Транспортній Компанії.

7.13. Продавець виконав свій обов’язок щодо передачі Товару Покупцю з дати видачі Транспортною Компанією відповідного номеру - товарно-транспортної накладної.

7.14. Продавець не несе відповідальності за діяльність та роботу Транспортної Компанії, а також за заявлені терміни доставки.

8. ОБМІН, ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА КОШТІВ ЗА ТОВАР

8.1. Повернення Товару та коштів за Товар відбувається згідно чинному законодавству.

8.2. Повідомлення Продавця про обмін або повернення Товару оформлюється Покупцем в письмовій формі засобами електронного зв’язку або засобами телефонного зв’язку не пізніше ніж через добу після отримання Товару в Транспортній Компанії.

8.3. Товар під замовлення та за індивідуальним замовленням Покупця обміну та поверненню не підлягає, за винятком такого Товару неналежної якості.

8.4. Товар з акційною ціною поверненню не підлягає, за винятком такого Товару неналежної якості. Обмін Товару з акційною ціною можливий тільки на таку ж модель в такому ж кольорі при наявності розміру на складі.

8.5. Товар належної якості. Даний пункт Договору поширюються тільки на роздрібних Покупців, сума замовлень яких не перераховувалася на оптові ціни.

8.5.1. Покупець має право обміняти Товар належної якості (окрім Товару зазначеного в п. 8.3, 8.4 цього Договору) на аналогічний, якщо Товар не задовольнив його за формою, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням.
8.5.2. Покупець має право обміняти Товар належної якості (окрім Товару зазначеного в п. 8.3, 8.4 цього Договору) на протязі 14 днів з моменту отримання Товару в Транспортній компанії.

8.5.3. Обмін Товару належної якості Продавцем провадиться, якщо Покупець повертає Товар, який не використовувався та зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, упаковку. Наявність розрахункового документу, що виданий Покупцю разом з Товаром, обов’язкова умова.

8.5.4. Обмін Товару належної якості відбувається лише Транспортною компанією Нова Пошта та за рахунок Покупця.

8.5.5. Обмін Товару належної якості відбувається не пізніше 7-ми днів з моменту одержання Продавцем Товару в Транспортній компанії.

8.5.6. Якщо на момент обміну Товару належної якості аналогічного Товару не має на складі, Покупець має право або замовити будь-які інші Товари з Каталогу з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати цей Договір та одержати назад грошові кошти.

8.5.7. У разі повернення грошових коштів Покупець зобов’язаний надати Продавцю «Заяву на повернення грошових коштів» за тією формою та у тому вигляді, в якому цього потребує Продавець та чинне законодавство.

8.5.8. Грошові кошти повертаються на рахунок Покупця не пізніше 7-ми робочих днів з моменту отримання Товару Продавцем в Транспортній компанії та надання Покупцем даних для повернення грошових коштів. Відсоток банку при поверненні коштів сплачує Покупець.

8.5.9. Продавець має право відмовити Покупцю в обміні або повернені Товару належної якості, якщо Покупцем не дотримані умови цього Договору, які зазначені в п. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.7 та 8.7. В такому разі Продавець зобов’язаний повернути Товар Покупцю за його рахунок тим способом та за адресою, що були зазначені в замовленні.

8.5.10. Умови п. 8.5. поширюються тільки на роздрібних Покупців, сума замовлень яких не перераховувалася на оптові ціни.

8.6. Товар неналежної якості.

8.6.1. Продавець розглядає заяви про неналежну якість Товару лише за умови дотримання Покупцем п. 5.1, 5.2, 7.5, 7.7, 7.8 цього Договору.

8.6.2. Покупець в письмовій формі засобами електронного зв’язку зобов’язаний повідомити Продавця про неналежну якість додавши до заяви фотоматеріали, якими підтверджується неналежна якість Товару.

8.6.3. Продавець зобов’язаний на протязі 3-ох робочих днів з моменту отримання електронного листа розглянути та надати Покупцеві письмову відповідь стосовно його дій.

8.6.4. Якщо Продавцем визнано неналежну якість Товару, Покупець має право вимагати виконання від Продавця п. 5.3, 5.4 цього Договору.

8.6.5. Обмін або повернення Товару неналежної якості відбувається за рахунок Продавця. Якщо матеріалів, які надав Покупець, недостатньо для визнання Продавцем неналежної якості на відстані, доставка сплачується Покупцем. В подальшому, якщо Продавцем буде визнана неналежна якість, грошові кошти, що були сплачені Покупцем за доставку, повертаються на його рахунок.

8.6.6. Обмін Товару неналежної якості (окрім Товару «На замовлення») відбувається на протязі 5-ти робочих днів з моменту одержання Продавцем Товару в Транспортній компанії.

8.6.7. Грошові кошти, які були сплачені за Товар, повертаються в повному обсязі на рахунок Покупця в розумний термін, але не пізніше 7-ми робочих днів з моменту отримання Товару Продавцем в Транспортній компанії та надання Покупцем даних для повернення грошових коштів.

8.6.8. Продавець має право не визнати неналежну якість Товару, якщо брак невиробничий, а стався з вини Покупця або транспортної компанії, або дефект, що заявлено Покупцем, не відноситься до виробничого браку. В такому разі Продавець зобов’язаний повернути Товар Покупцю за його рахунок тим способом та за адресою, що були зазначені в замовленні.

8.7. На Товар, що не підлягає поверненню згідно Постанови Кабінету Міністрів № 172 від 19.03.1994р., не поширюється п. 8.5 даного Договору. До таких Товарів відносяться натільна білизна, включаючи нічні сорочки, піжами, халати, а також купальники.

8.8. Продавець, керуючись чинним законодавством, має право просити Покупця при обміні/поверненні Товару надати відповідні заяви за тією формою та у тому вигляді, в якому цього потребує Продавець та чинне законодавство. У разі відмови Покупця надати таку заяву, Продавець має право розцінити це як відмову Покупця від обміну/повернення Товару.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення строків виконання Договору, зазначених у п. 6.1 цього Договору, Покупець має право вимагати у Продавця сплати пені у розмірі 0,5% від вартості непереданого у строк Товару за кожен день прострочення.

9.2. Продавець несе повну відповідальність за комплектацію Товару згідно з замовленням Покупця. Продавець не має права без узгодження з Покупцем змінювати кількість та суттєвий вид Товару. Узгодження відбувається засобами електронного або телефонного зв’язку.

9.3. У разі порушення Покупцем п. 7.3 цього Договору, Продавець з суми передплати (завдатку) сплачує вартість транспортних розходів згідно тарифам Транспортної компанії

9.4. Повідомляючи Продавцю свою електронну адресу, номер телефону та дані для доставки, Покупець дає згоду на використання зазначених даних Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання своїх зобов’язань перед Покупцем, з метою здійснення розсилок рекламного або інформаційного характеру, для передачі замовлення, а також іншу інформацію, яка безпосередньо пов’язана з виконанням зобов’язань у рамках цього Договору. Здійснюючи замовлення, Покупець погоджується з тим, що Продавець може доручити виконання цього Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за його виконання.

9.5. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем, у тому числі, але не обмежуючись, обов’язки за повідомлення Покупця будь-яких відомостей стосовно замовлення.

9.6. Продавець несе відповідальність за інформацію, що надана в Каталозі, стосовно Товару, його властивостей та характеристик.

9.7. Продавець не несе відповідальність за надійність та якісну роботу онлайн-сервіса Хорошоп, оскільки не має можливості впливати на її роботу в повному обсязі.

9.8. З метою покращення якості обслуговування телефонні розмови можуть записуватися. Телефонуючи Продавцю, а також залишаючи свій номер телефону в замовленні, Покупець автоматично дає згоду на запис телефонної розмови.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Після набрання чинності даний Договір не може бути змінений ні однією із Сторін, а також не підлягає оскарженню або зміні в судовому або іншому порядку, оскільки був прийнятий кожною із Сторін в добровільному порядку.

10.2. Спірні питання між Продавцем та Покупцем вирішуються шляхом переговорів.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФО-П Чередниченко Юлія Олегівна (ІПН 3093008201)

Адреса для пропозицій та зауважень: бул. Жасминовий, 5/1, кв. 10, м. Харків, 61100

Електронна адреса: dsmoda@ukr.net

Телефонний зв’язок: +38050-972-33-81, +38098-536-87-32